Vải Đũi nhập khẩu cao cấp

Mã SP: VN-DCC-60
60.000 đ

Vải lưới Tutu Nhập khẩu

Mã SP: VN-LTT-15
15.000 đ

Vải thô xô nhập khẩu

Mã SP: VN-TX-35
35.000 đ