Cách Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho ắc quy Lithium của Vision

02 Th11, 2022 - Xem: 1284

Kiểm tra- bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/ lần, Kiểm tra thông số tủ nguồn. Kiểm tra vỏ ngoài Ắc quy. Kiểm tra Nhiệt độ môi trường. Kiểm tra các điểm đấu nối: Lau chùi, siết lại Ốc. Kiểm tra dung lượng và lịch sử quá trình hoạt động của ắc quy bằng phần mềm chuyên dụng.

Việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ cho Pin lithium là cực kỳ quan trong. Yêu cầu phía khách hàng vận hành phối hợp thực hiện theo những khuyến nghị chặt chẽ này, để sản phẩm đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Trong trường hợp xảy ra lỗi do bên sử dụng không tuân thủ khuyến nghị trên, Vision xuất Pin lithium có thể từ chối trách nhiệm bảo hành tùy theo mức độ lỗi của sản phẩm.

Cách Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho ắc quy Lithium của Vision

 

TT

NỘI DUNG

KHUYẾN NGHỊ

GHI CHÚ

 

 

 

 

1

 

 

 

Kiểm tra- bảo dưỡng định kỳ

3 tháng/ lần

Kiểm tra thông số tủ nguồn. Kiểm tra vỏ ngoài Ắc quy. Kiểm tra Nhiệt độ môi trường.

Kiểm tra các điểm đấu nối: Lau chùi, siết lại Ốc.

Kiểm tra dung lượng và lịch sử quá trình

hoạt động của ắc quy bằng phần mềm chuyên dụng.

 

Không kiểm tra định kỳ, Ắc quy có thể bị lỗi hỏng do điều kiện môi trường hoặc thông số tủ nguồn thay đổi, sai tiêu chuẩn, có thể gây lỗi hỏng Ắc quy.

Kiểm tra theo các thông số khuyến nghị mục I, II, III.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Kiểm tra tình trạng sức khỏe của ắc quy

Kiểm tra dung lượng và lịch sử quá trình hoạt động của ắc quy bằng phần mềm chuyên dụng.

-          SOH

-          SOC

-          Số cycles đã sử dụng

-          Các thông/tham số cảnh báo/bảo vệ (nếu có)

-          Thay đổi các thông/tham số cho phù hợp với điều kiện sử dụng

của trạm

Kết quả bảo dưỡng định kỳ phải được ghi lại trong số theo dõi của trạm để đánh giá, theo dõi tình trạng suy giảm sức khỏe của ắc quy