Đầu Tư Chứng Khoán Phái Sinh

🔥 Chứng Khoán Phái Sinh - Kênh Đầu Tư Hiệu Quả
👉 Có 4 Loại chứng khoán phái sinh chính sẽ được triển khai trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.
👉 Trong đó, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm).

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂNHẬN TƯ VẤN

Đầu Tư Chứng Khoán Phái Sinh

© 2020 - 2024 https://pr-vn.com/chungkhoanphaisinh
Nhắn tin qua Facebook
PR Việt